Account aanmaken  |  Wachtwoord vergeten?

Privacy

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor R&S Wheels.

Bijgevolg is https://www.rs-wheels.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Zo respecteert R&S Wheels nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.

Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 11 van onze Disclaimer.

Verklaring over cookies